Uddannelse og job med mening

Sosu i Randers
Se vores film om Laura

En værdifuld uddannelse

Med en SOSU-uddannelse i bagagen har du en billet til et livsbekræftende arbejde med løn under uddannelsen. Du kan gøre en forskel for mennesker hver eneste dag i din karriere – uanset om du vil arbejde med ældre på et plejecenter eller videreuddanne dig til sygeplejerske, fysioterapeut eller leder.

4 gode grunde

Gør en forskel
HVER DAG

Muligheder for job og videreuddannelse

Løn under uddannelse

Godt studiemiljø og meget praktik

Ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet de spørgsmål, som vi oplever, de fleste har på hjertet.

Er der adgangskrav til uddannelserne?

Inden du kan læse til SOSU-hjælper eller SOSU-assistent, kræver det, at du har gennemført et eller to grundforløb, hvor du har mulighed for at få afklaret dine ønsker og muligheder i forhold til din videre uddannelse.

Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mindre end et år siden, skal du søge ind på Grundforløb 1. Hvis du derimod har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du søge ind på Grundforløb 2.

Læs mere om Grundforløb 1 og optag

Hvis du er over 25, kan du blive ansat som elev med løn allerede fra Grundforløb 2 og resten af din uddannelse som social- og sundhedsassistent.

Læs mere om Grundforløb 2 med løn

 

Hvor lang tid tager uddannelserne?

Uddannelsernes varighed afhænger af din skolebaggrund. Alle SOSU-uddannelser kræver et eller to grundforløb; begge af 20 ugers varighed. Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, kan du springe Grundforløb 1 over og starte direkte på Grundforløb 2.

Herefter tager SOSU-hjælperuddannelsen 1 år og 2 måneder, hvor du veksler mellem tre skoleperioder og to praktikophold.

SOSU-assistentuddannelsen tager udover grundforløbene 2 år, 9 måneder og 3 uger, hvor du veksler mellem fem skoleperioder og fire praktikophold. 

EUX Velfærd kræver, at du tager begge grundforløb. Herefter tager uddannelsen 3 år og 7 måneder, hvor du både bliver SOSU-assistent og student. Uddannelsen veksler mellem undervisning og praktikophold.

Hvad lærer man på uddannelserne?

Du bliver blandt andet uddannet i sundhed, rehabilitering, medicin, pleje og omsorg for mennesker i forskellige livssituationer. En uddannelse på SOSU-skolen giver en afvekslende hverdag, hvor du både er på skolebænken og i praktikophold. På Social- og Sundhedsskolen får du det teoretiske fundament, som klæder dig på til at arbejde i praksis.

Får jeg løn under uddannelsen?
Lønnen under din SOSU-uddannelse afhænger af din alder og din erfaring.

Du kan se de aktuelle satser her

Inden du kan starte på selve uddannelserne, skal du dog tage et eller to grundforløb, og her får du almindelig SU.

Hvis du er over 25, kan du blive ansat som elev med løn allerede fra Grundforløb to og resten af din uddannelse som social- og sundhedsassistent.

Kan jeg komme i praktik i udlandet?

SOSU-uddannelserne giver dig mulighed for praktik i udlandet, hvis du har lyst til at prøve din faglighed af internationalt. Randers Social- og Sundhedsskole har pt. aftaler i følgende lande: Norge, Tyskland, England, Island, Færøerne, Finland, Slovenien, Spanien og flere samarbejdspartnere er på vej. Hvis du selv finder et praktiksted i udlandet, kan skolen hjælpe dig med at få det godkendt.

Er der mulighed for videreuddannelse?

Som uddannet SOSU-hjælper kan du læse videre til SOSU-assistent. Som SOSU-assistent har du adgang til flere professionsbacheloruddannelser som f.eks. socialrådgiver, pædagog, diætist, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf og sygeplejerske.

Hvem vælger SOSU-uddannelserne?

Det er som oftest mennesker med lyst til at gøre en forskel i deres arbejdsliv, der vælger en SOSU-uddannelse. Nogle er også drevet af interesse for et specifikt område – det kan være sygepleje, psykiatrien eller omsorg for ældre eller handicappede. En uddannelse på Social- og Sundhedsskolen vælges også af personer, der vil bruge uddannelsen som karrierevej til at blive fx jordemoder, fysioterapeut eller farmakonom.

Hvad laver en SOSU-hjælper?

Som SOSU-hjælper er du med til at gøre en forskel og fremme livskvaliteten for ældre, syge og handicappede. Du samarbejder med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv. Du støtter og motiverer den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Under uddannelsen arbejder du på plejehjem, i dagcentre og i borgerens eget hjem. Som SOSU-hjælper kan du læse videre til SOSU-assistent, hvis du har lyst til det senere.

Læs mere om SOSU-hjælperuddannelsen

Hvad laver en SOSU-assistent?

Som SOSU-assistent har du fokus på sygeplejefaglige opgaver, rehabilitering og samarbejde. Du leder og koordinerer aktiviteter, der hjælper borgeren til at klare sig selv. Under uddannelsen arbejder du på hospitalet, på plejehjem, i psykiatrien og i hjemmeplejen. Som uddannet SOSU-assistent kan du få adgang til uddannelser som blandt andet sygeplejerske, jordemoder og ergoterapeut.

Læs mere om SOSU-assistentuddannelsen

Hvad er EUX Velfærd?
Du kan tage studentereksamen samtidig med en uddannelse som SOSU-assistent. Den samlede uddannelse hedder EUX Velfærd. Du bliver faglært, mens du får gymnasiale studiekompetencer og adgang til 168 videregående uddannelser. Du får mulighed for at fordybe dig i teorien og får en stærk praktisk erfaring gennem dine praktikperioder.

Læs mere om uddannelsen her

Hvor kan jeg få job?

Der er gode muligheder for at få job efter endt uddannelse på Social- og Sundhedsskolen; både på hospitaler, på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien, hos praktiserende læger mv.

Få et overblik over de nuværende ledige stillinger i Randers Kommune her.

Ledige job i Randers Kommune

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til uddannelserne, så tag fat i vores uddannelsesvejledere på SOSU-skolen i Randers:

Uddannelsesvejledning

Hvis du har spørgsmål til uddannelsens opbygning og vilkår i Randers Kommune, så tag fat i vores uddannelseskonsulent eller en af de tre uddannelseskoordinatorer.

Uddannelseskonsulent

Bente Juulsgaard
Bente.Juulsgaard.Jensen@randers.dk
Telefon: 8915 1951

Uddannelseskoordinatorer

Jytte Lund
Jytte.Lund@randers.dk
Telefon: 2428 1655

Christina From
christina.skriver.from@randers.dk
Telefon: 2160 5392

Carina Fischer Bech
carina.fischer.bech@randers.dk
Telefon: 3034 1941

Du kan vælge 3 uddannelser

Læs mere om uddannelserne og find den, der passer til dig.

Mere om SOSU-hjælperuddannelsen

Her kan du læse mere om, hvad det indebærer at være elev på SOSU-hjælperuddannelsen.

Mere om SOSU-assistentuddannelsen

Her kan du læse mere om, hvad det indebærer at være elev på SOSU-assistentuddannelsen.

Mere om EUX Velfærd-uddannelsen

Med en EUX Velfærd-uddannelse bliver du både student og social- og sundhedsassistent i én uddannelse.

eleverne siger

Vi har spurgt tre elever om, hvorfor de valgte at begynde på en uddannelse som SOSU-assistent.

En helt ny verden har åbnet sig for mig med uddannelsen til SOSU-assistent. Jeg anbefaler uddannelsen, fordi den åbner rigtig mange døre. Du udvikler dig enormt meget som menneske og er næsten altid sikret et arbejde. Jeg vil gerne arbejde i ældreplejen”.

Laura, SOSU-assistentelev.

“Det er en bred tværfaglig uddannelse med potentiale – både for forskellige jobs og efteruddannelse. Vi får for eksempel erfaring inden for hospitalsvæsenet, psykiatrien, hjemmeplejen, medicinhåndtering og rehabilitering. Det er en uddannelse, der giver ansvar.”

Søren, SOSU-assistentelev.

Det er en spændende uddannelse, som kan bruges til rigtig meget, hvis man har et ønske om at arbejde med mennesker. Der er stor efterspørgsel på SOSU-assistenter, og den bliver kun større i fremtiden. Jeg drømmer selv om at arbejde i en lægepraksis.”

Kim, SOSU-assistentelev.

SOSU i Randers

Alle har ret til et godt liv. Som SOSU er du med til at gøre en forskel for andre mennesker. Du går hver dag på opdagelse i pleje, omsorg og livshistorier. Det er dig, som giver borgerne et smil på læben, og der er dig, som kan være der, når tingene bliver svære. Du får indsigt i nye tiltag inden for social- og sundhedsområdet. Du bliver udfordret og klogere på faget, borgernes udvikling og ikke mindst dig selv.

Der er uddannelsesstart tre gange om året og du finder de kommende ansøgnings- og svarfrister på Randers Kommunes hjemmeside.

Andreas og Nanna fortæller

Andreas vil gerne arbejde med mennesker og uddanner sig til SOSU-assistent. Nanna tager EUX-uddannelsen, så hun både bliver student og SOSU-assistent – det giver mange muligheder.

SOSU-uddannelsernes grundforløb

For at starte på en sosu-uddannelse skal du først gennemføre grundforløb, hvorefter du kan søge en elevstilling hos Randers Kommune.

Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for et år, skal du søge ind på Grundforløb 1 og ellers på Grundforløb 2.

Hvis du er over 25 år, kan du få en uddannelsesaftale med løn fra starten på Grundforløbet, og så skal du søge ind på Grundforløb 2 med løn.

Elevstillinger hos Randers Kommune

Randers Kommune tilbyder i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole uddannelsen til SOSU-hjælper og SOSU-assistent.

Der er uddannelsesstart tre gange om året og du finder de aktuelle elevstillinger her, når de er slået op.

Kontakt

Uddannelseskonsulent
Bente Juulsgaard
Tlf. 51 20 19 12

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C